Dokiman yo

Klike sou lyen ki anba yo oswa rechèch pa nimewo fòm ki sitiye nan fon lèt la

Tit Inite Lèt / Fòm Nimewo Tit tradui
Reversal-Allowance of Late Appeal & Set Aside Sep Issue - Haitian Creole 07 BOR Form ID 87, Form Number NCHLA 327, Haitian Creole

Ranvèseman - endamnite pou apèl an reta ki mete a kote pwoblèm sou separasyon

Long Decision - Unemployed - N.C. Gen Stat. 96 - Haitian Creole 07 BOR Form ID 103, Form Number NCHLA 343, Haitian Creole

Desizyon long - san travay- N.C Gen Stat.96

Tax Withdrawal Opinion--SCUBI - Haitian Creole 07 BOR Form ID 56, Form Number NC HLA 370T, Haitian Creole

Avi retrè taks--SCUBI

Remand-Lost Recording - de novo - Haitian Creole 07 BOR Form ID 72, Form Number NCHLA 312, Haitian Creole

Detansyon - Anrejistreman pèdi - de novo

Reversal-Disallowance of Late Appeal -Remand to Appeals - Haitian Creole 07 BOR Form ID 88, Form Number NCHLA 328, Haitian Creole

Ranvèseman - refi endamnite pou apèl an reta - detansyon apèl yo

Long Decision - Temporary Agency - Haitian Creole 07 BOR Form ID 104, Form Number NCHLA 344, Haitian Creole

Desizyon long - ajans tanporè

Tax Opinions for BOR - SCUBI - Haitian Creole 07 BOR Form ID 57, Form Number NC HLA 371T, Haitian Creole

Opinyon sou taks pou BOR - SCUBI

Remand-Lost File - de novo - Haitian Creole 07 BOR Form ID 73, Form Number NCHLA 313, Haitian Creole

Detansyon - Dosye pèdi - de novo

Long Decision-Able to Work (Disability-NC) - Haitian Creole 07 BOR Form ID 89, Form Number NCHLA 329, Haitian Creole

Desizyon long -kapasite pou travay (andikap-NC)

Long Decision - Separation Pay - Haitian Creole 07 BOR Form ID 105, Form Number NCHLA 345, Haitian Creole

Desizyon long - salè separasyon