Dokiman yo

Klike sou lyen ki anba yo oswa rechèch pa nimewo fòm ki sitiye nan fon lèt la

Tit Inite Lèt / Fòm Nimewo Tit tradui
Long Decision - Substitute School Personnel - Haitian Creole 07 BOR Form ID 106, Form Number NCHLA 346, Haitian Creole

Desizyon long - ranplase pèsonèl lekòl la

Acknowledge Appeal of BOR - Haitian Creole 07 BOR Form ID 58, Form Number NC HLA 380, Haitian Creole

Rekonèt apèl BOR la

Remand-No Notice-de novo - Haitian Creole 07 BOR Form ID 74, Form Number NCHLA 314, Haitian Creole

Detansyon - San avi - de novo

Long Decision-Availability for Work - Haitian Creole 07 BOR Form ID 90, Form Number NCHLA 330, Haitian Creole

Desizyon long - kapasite pou travay

Long Decision - Antedating - Haitian Creole 07 BOR Form ID 107, Form Number NCHLA 347, Haitian Creole

Desizyon long - anteryè

Acknowledge Appeal of BOR - Haitian Creole 07 BOR Form ID 59, Form Number NC HLA 569, Haitian Creole

Rekonèt apèl BOR la

Remand-Additional Evidence - Haitian Creole 07 BOR Form ID 75, Form Number NCHLA 315, Haitian Creole

Detansyon - Prèv adisyonèl

Long Decision - Actively Seeking Work - Haitian Creole 07 BOR Form ID 91, Form Number NCHLA 331, Haitian Creole

Desizyon long - aktivman ap chèche travay

Long Decision - Misconduct - N.C. Gen. Stat. 96 - Haitian Creole 07 BOR Form ID 108, Form Number NCHLA 348, Haitian Creole

Desizyon long- fòt- N.C Gen Stat.96

Dismiss Appeal-No Grounds(1) - Haitian Creole 07 BOR Form ID 60, Form Number NCHLA 301, Haitian Creole

Ranvwaye apèl - san motif (1)